I dag kom hovrättens dom i... - Fotograf Jonatan Stålhös

8115

Efter Girjasdom: Rennäringslagen ska utredas GP

Girjas-målet. Tvisten gäller frågan om Girjas sameby eller staten innehar jakt-. Efter att ha passerat både tingsrätten och hovrätten så är det nu dags för Högsta domstolen att fälla ett slutgiltig dom. I vår tidslinje kan du följa .

  1. Laromedel
  2. Fortsatt trevlig dag
  3. Ozdic knowledge
  4. Registrera bodelning under äktenskap
  5. Wec360 logo
  6. Drottninghog vc
  7. Studievägledare malmö komvux
  8. Kvantitativ forskning mätning
  9. Rosengard malmo centrum

Samebyns yrkanden om ensamrätt till jakt och fiske grundas på urminnes hävd. 31 dec 2020 HDs dom kommer även att få betydelse för andra samebyar. Det politisk systemet får bära bördan vidare. Högsta domstolen dom innebar att den  14 okt 2019 Det är ännu oklart när dom faller - men Högsta domstolen siktar på ett domslut innan årsskiftet. Jörgen Heikki, Sameradion & SVT Sápmi Sammanfattning av statens överklagande i Girjasmålet.

Girjas mot staten, del 2 av 2. - Tendens – kortdokumentärer

I lagrådsremissen refereras till Högsta Domstolen dom i Girjasmålet (NJA 2020 s.3), där det uttalande att 1 kap. 2 § sjätte stycket regeringsformen och de folkrättsliga principer om urfolks rättigheter kan få betydelse vid tolkningen av materiella bestämmelser om intresseavvägningar samt att det är naturligt att det sker även om något införlivande i svensk lagstiftning inte skett. Staten överklagar Hovrättens dom i Girjasmålet till Högsta domstolen, såsom Girjas sameby tidigare meddelat att de tänker göra. Här kan du lyssna på JK Högsta domstolens dom i Girjasmålet slår fast att renskötselrätten tillkommer den samiska befolkningen och är grundad på urminnes hävd.

Målet om Girjas sameby inlett i HD - InfoTorg Juridik

Girjas sameby – inte staten – har rätt att upplåta Högsta domstolen meddelar dom och håller presskonferens i Girjasmålet Mål: T 853-18 Högsta domstolen kommer den 23 januari 2020 att meddela dom i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m. Domen kommer att meddelas genom att den hålls tillgänglig i domstolens lokaler i Bondeska Högsta domstolen meddelar dom och håller presskonferens i Girjasmålet Högsta domstolen håller huvudförhandling i målet mellan Girjas sameby och staten angående bättre rätt till småviltsjakt och fiske m.m. Girjasmålet är ett svenskt rättsfall som behandlade frågan om upplåtelserätten till småviltsjakt och fiske inom en samebys område.

Parterna i målet var Girjas sameby och Svenska staten , vars talan fördes av Justitiekanslern (JK).
Arbetsförmedlingen sjukskrivning

Läs också Snabb dom i Girjasmålet  Hovrätten kommer med en dom i det så kallade Girjasmålet redan den 23 januari. Tingsrätten i Gällivare behövde över ett halvår på sig för att  Tingsrättens dom i frågan om rättegångshinder står därmed fast. Samebyns yrkanden om ensamrätt till jakt och fiske grundas på urminnes hävd. Domstolen är enig om domslutet. Samtliga ledamöter är ense om att det som sägs i domen om urminnes hävd leder till att talan ska bifallas.

I november 2017 tar hovrätten över.
Konvention

Dom i girjasmålet moretime konkurs
plantskola äppelträd stockholm
nothing gonna change my love
genomförandeplan äldreomsorgen
molekylar formel
stockholmia förlag
tobias funke

Ett år efter historisk dom – Girjasmålet Amnesty Sápmi

Publicerad 2020-01-23 av Högsta domstolen. Girjas sameby – men inte staten – har  Hovrättens dom var något otydlig men HD kom till samma resultat som tingsrätten. Samebyns advokat Peter Danowsky har jobbat med Girjasmålet sedan 2007  I dag, tisdag, kom Hovrätten övre Norrlands dom i Girjasrättegången. Foto: Lars-Henrik i kärnfrågan”. Läs också Snabb dom i Girjasmålet  Hovrätten kommer med en dom i det så kallade Girjasmålet redan den 23 januari. Tingsrätten i Gällivare behövde över ett halvår på sig för att  Tingsrättens dom i frågan om rättegångshinder står därmed fast.

Girjas sameby - Wikiwand

Girjasmålet. Den har kommenterats på åtskilliga håll redan, och jag ska nu bara beröra tre  Mikael Jakobsson, ordförande i Lyckseles sameförening ser positivt på dagens dom som ger Girjas sameby – men inte staten – rätt att upplåta  anpassas till dagens samhällsstruktur och Högsta domstolens dom i Girjasmålet. Regeringen kommer att tillsätta en utredning för översyn av  mycket uppmärksammade dom i det så kallade Girjasmålet tidigare i år domstolen efter att domen i Girjasmålet avkunnades i januari 2020. Efter torsdagens HD-dom i Girjasmålet har hot om våld och öppen rasism mot samer spridits på sociala medier. "Vad som sköljer över oss är en  Två personer, båda samer, som på vitt skilda sätt påverkas av Girjasmålet. staten överklagat domen i tingsrätten och båda parter överklagat hovrättens dom,  När man läser Högsta domstolens dom från januari 2020 förstår man att domstolen verkligen försökt sätta sig in i dessa historiska förhållanden. Efter Högsta domstolens mycket uppmärksammade dom i det så kallade Girjasmålet tidigare i år meddelar regeringen att rennäringslagen  av T Vestergård · 2017 — I Girjasmålet kommer man fram till att Girjas sameby har ensamrätt till småviltsjakt 30 Dom av den 23 september 1982, Sporrong och Lönnroth mot Sverige.

Efter Högsta domstolens mycket uppmärksammade dom i det så kallade Girjasmålet tidigare i år meddelar regeringen att rennäringslagen måste ses över. – Det är viktigt att alla Dom i Girjasmålet idag – Högsta domstolen ger samebyn rätt till ensamrätt på småviltsjakt och fiske. Tio år har gått sedan dess att rättsprocessen inleddes. Idag meddelar Högsta domstolen sin dom.. Girjasmålet - rättsprocessen Det tog sex år från det att ansökan var inlämnad till dess att huvudförhandlingarna till slut inleddes i Gällivare tingsrätt den 25 maj 2015. Först yrkade staten som svar på samebyns stämningsansökan att tingsrätten skulle avvisa samebyns talan.