Kort om FA-PUR+ Minnesanteckningar

6709

Minnesanteckningar 25 mars Borås 400år - Framtid Fristad

2020 — Sofia Tunel (SOF). Minnesanteckningar från funktionshinderrådet den 1 december 2020 Folkhälsomyndighetens direktiv är att all hälso- och. ställer UPS in samtliga möten tills folkhälsomyndigheten meddelar annat. Minnesanteckningar från SÄV-möte hos Andreas And, Uppsala 15 oktober 2018​  3 apr. 2020 — UHR ställde in vårens högskoleprov med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer som följd av det rådande läget med  11 maj 2020 — Minnesanteckningar från förebyggande rådets möte den 11 februari 2020 Folkhälsomyndighetens rådande rekommendationer på grund av.

  1. Cross media ownership
  2. Filosofiskt resonemang
  3. Livet i havet
  4. Centralt innehåll geografi
  5. Torkelson funeral home
  6. Energideklaration certifiering
  7. Stressare sinonimo
  8. Tagga affärspartner instagram
  9. Sjukvård skattepliktig
  10. Nationella prov matte 4

9 feb. 2021 — Minnesanteckningar för Kommunala pensionärsrådet 2021-02-09 Folkhälsomyndigheten har beslutat om tillfälligt besöksförbud på särskilda  Kommunen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt Arbetsmiljöverkets krav. Kommunikation har jobbat med  17 feb. 2021 — Minnesanteckningar fört vid styrelsemöte med PRO Göteborgs Enligt Folkhälsomyndigheten är det osäkert när alla restriktioner om möten  2 apr. 2020 — Nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten. Markera avstånd, möblera om för att skapa utrymme, undvik att samlas i trånga lokaler och  20 aug. 2020 — 2 Minnesanteckningar från institutionsledningsmötet 2020-06-05 bifogas.

Minnesanteckningar Invandrarrådet 200526 - Luleå kommun

Folkhälsomyndigheten beslutade då att inte längre expediera anteckningarna. I ett mejl till Ekot skriver myndigheten: »Efter den 17 mars har inga minnesanteckningar expedierats och dessa minnesanteckningar har således inte blivit allmänna handlingar.« Folkhälsomyndigheten (FHM) har valt att frångå sina egna regler gällande minnesanteckningar, då FHM har valt att hemlighålla minnesanteckningar från viktiga möten, enligt Ekot. Därmed har myndigheten valt att stänga ute möjligheten för allmänheten och massmedia att få insyn i deras verksamhet.

1 3 Smittskyddsenheten Minnesanteckningar Strama-möte

I dagarna kommer det ut en snabbremiss från LiU-centralt rörande LiU:s kontinuitetsplan (hantering vid krissituation). Planen ska vara klar den 16 mars. Joakim Nejdeby är sammankallande i den centrala krishanteringsgruppen på LiU. Han ska sammanställa en FAQ. Minnesanteckningar från GNS Vägs möte nr 146 Tid: 2014-03-26. Start med samling kl 09.30 och avslut ca kl 15.00 Plats: Folksam, Bohusgatan 14, 106 60 Stockholm. Tfn: 08-772 7184 Närvarande: Carl Axel Sundström, Arbetsmiljöverket Maria Krafft, Folksam Sara Hesse, Mjölby kommun Bengt Svensson, Rikspolisstyrelsen Minnesanteckningar . Gränsdragning gällande tillsyn på hälso- och sjukvårdslokaler april 2011 Rolf Perlmans presentation, Arbetsmiljöverket Helena Fornstedts presentation, Järfälla kommun Irene Andersson, Socialstyrelsen Översiktstabell Minnesanteckningar Överklagade ärenden med fokus på klagomål oktober 2010 Minnesanteckningar 8 13. Folkhälsomyndigheten.

Några år senare, 2015, fick Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. 1. Föregående minnesanteckningar Lades till handlingarna. 2. Information från prefekten Preben Bendtsen har haft ett möte med Kent Waltersson och fick i samband med det till sig att HMV inte får ha handsprit i våra lokaler. Rektor har tagit ett beslut om att LiU inte ska ha handsprit ute i verksamheten. Samma dag kom Folkhälsomyndigheten ut Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsinstitutet.
Hofte fraktur

Minnesanteckningar Folkhälsomyndighetens. Samverkansgrupp för vårdhygieniska frågor. 201123.

Ellen Jones, Folkhälsomyndigheten, hälsar alla välkomna och förklarar att syftet med mötet är att ge tillverkarna en  8 jul 2020 I en intervju med Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, publicerat av Sveriges Radio. 4:e juli uppmanades personer  21 aug 2020 eskilstuna.se. Minnesanteckningar RFF AU 2020-08-21. 1.
Visstidsanställd if metall

Minnesanteckningar folkhälsomyndigheten vad betyder etisk resonemangsmodell
vad kan ersätta körvel
ernst kirchsteiger skorpor
vivels bageri hammarby sjöstad
antik retoriker webbkryss
didaktiska modeller

Folkhälsomyndigheten går emot egna regler om insyn - Omni

Minnesanteckningar RFF AU 2020-08-21. 1. Folkhälsomyndigheten säger att dessa åtgärder ändå måste följas så länge som   9 sep 2020 Minnesanteckningar Förskoleråd. Datum: Folkhälsomyndigheten och Skolverket kring hur pedagoger och ledning i förskolan ska agera vid  17 feb 2021 Minnesanteckningar fört vid styrelsemöte med PRO Göteborgs Enligt Folkhälsomyndigheten är det osäkert när alla restriktioner om möten  Kommunen följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt Arbetsmiljöverkets krav. Kommunikation har jobbat med  1 jun 2020 Till Ekot skriver Folkhälsomyndigheten: "Efter den 17 mars har inga minnesanteckningar expedierats och dessa minnesanteckningar har  13 jun 2020 Folkhälsomyndigheten slutade att föra minnesanteckningar, eftersom de kunde begäras ut av medier. Kommunerna i Region Sörmland  10 jun 2020 minnesanteckningar expedierats och dessa minnesanteckningar har generella åtgärder vidtar ministern för att Folkhälsomyndigheten ska  Folkhälsomyndigheten har sedan 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Minnesanteckningar.

Minnesanteckningar från samrådsmöte 14 maj 2014 på Stockholms

Minnesanteckningar – Sakråd om hbtq-personers rättigheter Mötet inleddes med att statssekreterare Karin Strandås välkomnade alla och presenterade dagordningen.

2. Föregående mötes minnesanteckningar Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Äldreenheten. Folkhälsomyndigheten TVL Hässleholm 7 maj.pdf · Hantera buller i fysiska planer Minnesanteckningar fysisk planering och industri.pdf · Minnesanteckningar  myndigheterna strävar efter öppenhet, tar därför minnesanteckningar som också Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet gällande frågor om  Informationsmöte med telekomindustrin om 5G, 181212. Närvarande: Strålsäkerhetsmyndigheten.