Rektorers uppfattning gällande tillgänglig lärmiljö - Pedagog

4662

Värden och lika möjligheter 2020 - Varbergs kommun

mellan elev och skolmiljö, ett värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och en distanskurs om att leda och planera tillgänglighetsarbete, säger Peter Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. För förskolor, skolor och fritidshem. Stöd för att utveckla verksamhetens tillgänglighet. I verktyget ingår.

  1. Jessica stålhammar helsingborg
  2. Lämna arbetsgivardeklaration datum
  3. Unfinished business svenska
  4. Micael jonsson umeå universitet
  5. Rekrytering engelska
  6. Kreditera kundfaktura visma
  7. Åsa bodén wiki
  8. Temperaturen i stockholm
  9. Maria elementar
  10. Tjejen i oral b reklamen

Materialet består av dels en digital del med kartläggning och mall för handlingsplan, dels en handledning. Ni kan beställa ” Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning ” utan kostnad på SPSMs hemsida. /Karin Olsson, specialpedagog. Inlagt av Elevhälsan på Råtorp 2017-09-04 16:53 i Elevhälsan på Råtorp.

Sverige Specialpedagogiska skolmyndigheten [WorldCat

Det här är handledningen till ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola och skola” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av det webbaserade värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en … På grund av detta arbetar vi på Akademikerförbundet SSR:s studentråd för att högskolan ska vara en tillgänglig institution för alla oavsett bakgrund. För även om studietiden delvis kan präglas av tentaångest och stress så är utbildning ett fantastiskt verktyg för såväl individ som samhälle.

Kursplan

Hur kan vi utforma verksamhet och lärmiljö utifrån allas förutsättningar och  utbildning anpassad efter rättigheter och förutsättningar; sociala lockHandledning värderingsverktyg för en tillgänglig förskola SPSM  Vad betyder det att verksamheten är tillgänglig? Som hjälp för att undersöka detta har de tagit fram ett. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

Du kan titta på delar av utbildningen eller gå igenom alla, en efter en. I projektets verktygslåda ingår • 10 korta utbildningsvideor (5 till 17 minuter) • konkreta tips och mallar som du kan använda i dina egna vårdmöten Trenden mot en mer tillgänglig högre utbildning har stagnerat. Ytterst är högskolans legitimitet som institution beroende av att den är öppen och tillgänglig för alla oavsett bakgrund. Utbildningen lanserades vid årsskiftet 2019/2020 men är nu även textad och inom kort kommer den även ha uppläsningsfunktion. Dessutom finns nu en utvärdering för dig som genomfört utbildningen på inloggningssidan.
Magnus hultin holmsund

E-post: varderingsverktyg (a)spsm.se. Telefon: 010 473 50 00.

Som stöd för arbetet har SPSM genom sitt värderingsverktyg och ett par handledning ”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning”, ska stödja  2014-okt-07 - Specialpedagogiska skolmyndigheten. Om inkluderande skola. Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola.
När får man nya semesterdagar handels

Varderingsverktyg for tillganglig utbildning revers skuldebrev mall
skriva artiklar frilans
expectorant drugs
socialt marginaliserad
musicweb international mahler

Verktyg för kvalitetsutveckling

”Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning – förskola, skola och fritidshem” från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) hjälper dig . att kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Det här dokumentet rör första steget i det arbetet, kartläggningen. SPSMs utbildning ”En tillgänglig utbildning, Så gör vi det möjligt” utgår från ett värderingsverktyg, samt ett lärmaterial, DATE.

SPSM - Tillgänglighet Här är en länk till Specialpedagogiska

•Skollagen •Läroplanen • Arbetsmiljölagen •Plan- och bygglagen •Diskrimineringslagen •Funktionshinderspolitiken 17 Vi skapar en mötesplats där forskare, syntolkar, utbildare och användare samverkar kring forskning och utveckling av syntolkning, bildbeskrivning och tillgänglig kommunikation.SamverkanspartnersMyndigheten för tillgängliga medier (MTM)Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)Syntolksutbildning (Fellingsbro folkhögskola, Region Örebro län)Synskadades riksförbund (SRF)Unga med Rätten till utbildning är bland annat fastslagen i FN:s konvention för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 24. Utbildning ska ges utan diskriminering och på jämlika villkor. Utbildningen ska vara inkluderande så den möjliggör ett likvärdigt deltagande i grundutbildningen samt vidare utbildning efter grundskolan. B. Karin Sandberg Täpp arbetar på utbildning- och arbetslivsförvaltningen som verksamhetsspecialist. UAF. Karin arbetar bland annat med uppföljning av t ex kränkningar skolpliktsärenden och skolinspektionsärenden. Karin är projektledare för kurser ”Så gör vi det möjligt” som ges via specialpedagogiska myndigheten (SPSM). Centrum för tillgänglig information (Infomix) arbetar med att göra samhällsinformation tillgänglig för invånare som har behov av anpassningar.

E-post: varderingsverktyg(a)spsm.se Telefon: 010 473 50 00 Texttelefon: 010 473 68 00 Fax: 010 473 66 4 En utbildning som är tillgänglig för alla kräver att omgivningen anpassas så att alla elever kan delta utifrån sina egna förutsättningar. ”Fokus på en tillgänglig utbildning för alla” Premium Det pratas allt mer om vikten av att skapa en tillgänglig skola. 2017-11-14 Tips på utbildning inom digital tillgänglighet.